Közlekedési baleset

Közlekedési baleset során megsérült?

Közlekedési baleset

Kárrendezési irodánk a közlekedési baleset káreseteinek, a baleseti kártérítés szakértője.

Tőlünk megtudhatja, hogy ha közlekedési baleset során megsérült, jár-e Önnek baleseti kártérítés, és várhatóan milyen összegben.

Keressen fel minket telefonon vagy a lenti kapcsolati űrlapon. A tájékoztatásunk ingyenes, kötelezettséggel nem jár.

Amit előzetesen érdemes tudnia: Ha közlekedési baleset részese volt, és abban megsérült, mindenképp hatósági eljárás lefolytatására van szükség, a felelősség tisztázása érdekében. A közlekedési baleset okozása ugyanis büntetőjogi következményekkel is járhat, ehhez a rendőrség nyomozására van szükség.

Ha Ön nem volt vétkes a balesetben, vagy csak részben felelős (például nem volt bekötve, de a másik fél túl gyorsan hajtott és ez okozta a balesetet) és megsérült, úgy jogosult kártérítésre.

Mi mentesítjük az ügyintézés alól, ha felkeres minket. Együtt áttekintjük a dokumentumokat, és a megbízása szerint ellátjuk a képviseletét, hogy a legmagasabb kártérítést kaphassa.

Közlekedési baleset

A baleseti kártérítés a közlekedési baleset részeseinek jár, azt a biztosítóitól fogjuk követelni, vagy a biztosító-szövetségi kártalanítási számláról fizettetjük ki.

Szakértő irodánk évtizedes tapasztalattal rendelkezik a személyi sérüléses kártérítési ügyekben. Biztosítási és jogi szakértőink specialisták, csak ezen a szakterületen dolgoznak.

Nálunk nem az ingatlanos adásvételi ügyek közé vagy a céges ügyek futószalag intézése közé, és nem is egy kezdő ügyvédjelölt kezébe fog jutni az Ön személyi sérülése, mint más irodáknál.

Mi csak abban vagyunk érdekeltek, hogy Ön a legtöbb kártérítési összeghez jusson.

Sikerdíjért dolgozunk, a saját munkadíjunk mértéke függ az Ön kártérítésétől. A legmagasabb baleseti kártérítés összegét fogjuk megszerezni Önnek.

Elsősorban peren kívüli megoldást kínálunk.

Ha érdekli, hogy jár-e Önnek baleseti kártérítés, keressen fel bizalommal, ingyenesen tájékoztatjuk.

Töltse ki az alábbi űrlapot és tudja meg, hogy mekkora baleseti kártérítés illeti:

A baleseti kártérítés kifizetésének felső határa a jogszabály szerint:

13. § (1) Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként egymillió-kettőszázhúszezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként hatmillió-hetvenezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.

(2) Ha a biztosított a kárt más tagállam területén okozta, vagy a zöldkártyarendszer azon országainak területén, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött, a biztosító helytállási kötelezettségének mértéke a káresemény helye szerinti ország gépjármű-felelősségbiztosítási jogszabályai szerint áll fenn. Ha a biztosító szerződésben meghatározott helytállási kötelezettségének mértéke magasabb a káresemény helye szerinti országban előírt mértéknél, a biztosító helytállási kötelezettsége a biztosítási szerződésben vállalt összeghatárok mértékéig áll fenn.

(3) Azonos okból bekövetkezett, azzal közvetlen okozati összefüggésben lévő, időben összefüggő több káresemény egy biztosítási eseménynek minősül.