Munkahelyi baleset

Munkahelyi baleset, üzemi baleset esetén sok esetben azonnali intézkedés szükséges a hatóságok, munkafelügyelet felé.

Kárrendező irodánk számos munkahelyi baleset sérültjét segítette sikerrel, és a legmagasabb, általában milliós kártérítéshez jutottak.

A munkahelyi baleset önmagában is egy érzékeny ügyintézés: itt a munkáltató okozott kárt, emiatt vele szemben kell fellépni. Ettől sokan félnek – sok esetben teljesen alaptalanul.

Munkahelyi baleset

A munkáltatónak is ugyanúgy érdeke fűződik a munkahelyi baleset károsultjának a jogos kártérítés kifizetéséhez. Ezzel ugyanis egy hosszadalmas és drága pert tud megelőzni.

Pereskedni senkinek sem érdeke egy munkahelyi baleset után, az egy nagyobb cég imázsát is rontja, a közvélemény szemében negatív szereplőként tűnhet fel. Ezt mindenki szeretné elkerülni, emiatt peren kívül érdemes a kártérítési ügyet lezárni.

Ahhoz, hogy Ön a legmagasabb kártérítést kapja, a baleset valamennyi körülményét meg kell vizsgálni. Sok esetben ugyanis a munkahelyi baleset során a károsult is közrehat a baleset bekövetkezésében, például nem visel megfelelő védőruhát, vagy nem használja a biztonsági övet. Ezek csökkenthetik a kártérítés összegét, azonban szakértői véleményezéssel pontosan is kiszámíthatók.

Ön tehát abban az esetben is jogosult kártérítésre, ha közrehatott a munkahelyi baleset bekövetkezésében. A munkáltató felelősségét nem az határozza meg, hogy Ön miben hibázott.

Amit előzetesen érdemes tudnia:

Ha munkahelyi baleset részese volt, és abban megsérült, mindenképp hatósági eljárás lefolytatására van szükség, a felelősség tisztázása érdekében.

Szakértő irodánk évtizedes tapasztalattal rendelkezik a személyi sérüléses kártérítési ügyekben. Biztosítási és jogi szakértőink specialisták, csak ezen a szakterületen dolgoznak.

Nálunk nem az ingatlanos adásvételi ügyek közé vagy a céges ügyek futószalag intézése közé, és nem is egy kezdő ügyvédjelölt kezébe fog jutni az Ön személyi sérülése, mint más irodáknál.

Mi csak abban vagyunk érdekeltek, hogy Ön a legtöbb kártérítési összeghez jusson.

Sikerdíjért dolgozunk, a saját munkadíjunk mértéke függ az Ön kártérítésétől. A legmagasabb összeget fogjuk megszerezni Önnek.

Elsősorban peren kívüli megoldást kínálunk.

Ha érdekli, hogy az Ön ügyéből kaphat-e kártérítést, keressen fel bizalommal, ingyenesen tájékoztatjuk.

Kérem, hogy töltse ki az alábbi űrlapot:

A munkáltató kártérítési felelőssége a jogszabály szerint:

166. § (1) A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt.

(2) Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagy

b) a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

(3) A munkavállaló 53. §-ban foglaltak szerinti más munkáltatónál történő foglalkoztatása esetén a munkáltatók egyetemlegesen felelnek.

167. § (1) A munkáltató a munkavállaló teljes kárát köteles megtéríteni. Nem kell megtéríteni azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható.

(2) Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkavállaló kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

(3) A bíróság a munkáltatót rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a kártérítés alól részben mentesítheti. Ennek során különösen a felek vagyoni helyzetét, a jogsértés súlyát, a kártérítés teljesítésének következményeit értékeli.

168. § (1) A munkáltatót a 166-167. §-ban foglaltak szerint terheli a felelősség a munkavállaló munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért.

(2) A munkáltató előírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a munkáltató engedélyével vihetők be. E szabályok megsértése esetén a munkáltató a bekövetkezett kárért csak szándékos károkozása esetén felel.